Posts

Nandai-Digital Painting

वाढदिवसाच्या अनिरुध्द शुभेच्छा आई…..

Happy Birthday Aai

अनिरुद्ध तुझा मी किती ऋणी झालो ||

Gurupaurnima Artworks

Sketch : Gurupournima

अनिरुध्द गुरुपौर्णिमा ........

अनिरुध्द गुरुपौर्णिमा

अनिरुद्ध माय माझी

गुरु हा गोविंद आम्हा अनिरुद्ध

चला गुरुक्षेत्रमासी जाऊ

Ashadhi ekadashi

Pencil Sketch : भेटला हा सखा मायबाप