Posts

You are not Judged by....

ShreeRanchandika Prapatti

|| घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठण ||

Happy birthday to Aai.

॥ वाढदिवसाच्या अनिरुद्ध शुभेच्छा आई ॥

॥ वाढदिवसाच्या अनिरुद्ध शुभेच्छा आई ॥

Man Buddhiche Deep Lavuni

आई तुला वाढदिवसाच्या अनेकानेक शुभेच्छा

आई... आई... आई...

Happy Birthday Aai

Deep Amavasyaa

Mobile Wallpaper For Aai's Birthday

आई आई आई

तू तार नंदे या बालकाला

Aai !!!!!!!

चैतन्य तुझे आई उजळेल आमच्या जीवनाला ...

Tu tar Nande ya balkala

Amchi Aai Nandai

आम्हा बाळांची आई तू …

आई कुशीत घे न तुझ्या ह्या बाळाला

आई वाढदिवसाच्या अनिरूद्ध शुभेच्छा

अनिरुध्दांची शक्ती नंदा अवतरली जगती | मनबुध्दीचे दीप लावूनी ओवाळू आरती ॥

24 july 2014...... Mazya BAPU cha Pravachin.

Dad

नंदाईचे बोल

I Iove you my DAD

nitya he akhyan pathan karita......

तुझिया छायेत आम्हा कमी काय नाही सरले कष्ट आमुचे सुखी झालो संसारी

हा अनिरुद्ध फक्त माझाच असू दे …

बापू तुझी आणि आमची आता लवकरच भेट आहे ...

|| GURUPOURNIMA ||

माझ्या बापूचे कलात्मक गुणसंकीर्तन अनिरुद्ध कलादालन

Always be happy

नंदाईचे बोल

ANGARKI

बापू कि उपासना

Aniruddha Arpanamastu

अनिरुद्धा तुझा मी किती ऋणी झालो l अनिरुद्धा तुझा मी किती ऋणी झालो ll

|| GURUPOURNIMA ||

Gurupornima

गुरुपौर्णिमेच्या सर्व श्रद्धावानांना अनिरुद्ध शुभेच्छl

We are AMBADNYA

Gurupournima

GURU POURNIMA 2014

लागली ओढ बापू भेटीची

अनिरुद्ध माझा विठू पंढरीचा

अवघाचि संसार सुखाचा करीन …

अनिरुद्ध

श्री हरी विट्ठल जय हरी विट्ठल

Aniruddha Maza vitthu savala