Posts

Poem-Happy Birthday DAD

Poem : Bapu Tripurari

Poem : CharanDhool

Poem : बापू आहे सदैव आमच्याबरोबर

Poem : आशीर्वाद

Poem: Nanda Aniruddha Gau

बापू - Poem

Poem : तू माझी साथ आहेस

Poem : तो किती क्षमाशील

Poem : Aniruddha

Poem : Maza Bapu

Poem : बापू तुझी सलामी......

Poem : वाढदिवस डैड चा

Poem : माय माझी नंदाई

Poem : || आई ||

Poem : वाढदिवस आपुल्या आईचा

Poem : आई तू आहेस म्हणून

poem - Ashadhi Ekadashi

poem : आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर

Poem : अनिरुद्ध माझा