Posts

New year Upasana given by Aniruddha Bapu

Aniruddha Bapu_New Year Resolution

या विश्वाच्या भाग्याकरिता अनिरुद्ध आला

2016 year of Nitya Upasana

Aniruddha Bapu_I love you my dad

भो: दत्तगुरू

सच्चिदानंद उत्सव

अनिरुद्ध राम अनिरुद्ध शाम

अनिरुद्धा तव शरणं

श्री वर्धमान व्रताधीराज जप काउनटर

सच्चिदानंद उत्सव :- आला माझा अनिरुद्ध राजा

सच्चिदानंद उत्सव :- बापू आलास तू माझ्या घरात

सच्चिदानंदा तव शरणं

Bapu Sketches

Sachhidanandotsav- Aniruddha Bapu - FB Cover

Sacchidanandotsav,

Sacchidanandotsav,

Sacchidanandotsav,

Sacchidanandotsav,

Sacchidanandotsav,

Sacchidanandotsav

सच्चिदानंद उत्सव (पूजन साहित्य)

वर्धमान व्राताधीराज 2015

ॐ श्रीगुरु ...

अनिरुद्ध . . अनिरुद्ध . . अनिरुद्ध . .

सच्चिदानंदोत्सव

तेरी याद बापू तेरी याद

हाचि नववा नववा आगळा |

Kiratrudra Sketch

Dad Sketch

2015 greetings - DECEMBER (मी त्रिविक्रमाचे लाडके अपत्य आहे)

सच्चीदानंद उत्सव २०१५

अनिरुद्ध काव्यगंगा - २