Posts

चला गुरुक्षेत्रमासी जाऊ

20 Years of Love

Gurupaurnima

Dev Maza Vithu Savala

विटेवरी उभा कटीवरी हात

गुरुपौर्णिमा उत्सव

गुरुपौर्णिमा उत्सव

I am a WARRIOR.........

Ganapati-Jap-Desktop Wallpaper

Aniruddha Bapu Quotes - ‘मातृविश्‍वास प्रार्थना‘ म्हणणार्‍या प्रत्येक श्रद्धावानासाठी...

wallpapers

Dr. Aniruddha

मला भेटण्या आला बापू

Happy Wedding Anniversary

आदिमाते तुझा श्वास माझ्या देही फिरतो आहे...मी तुजवरी प्रेम करीतो आणि तू ही मजवरती.

Shree Shwasam

पूजितो महिषासुरमर्दिनीला

श्रीश्वासम उत्सव

श्रीश्वासम् , चला अनुभवूया _1 day to go

श्रीश्वासम् : -आदिमातेचा श्वास - 2 days to go . . . .