Posts

Trivikram Rangoli

आहेस तरी कोण तू.? Poem on Aniruddha

कोण आहे हा बापू? Poem on Bapu

Poem on Mahashivratri

Artwork on Aniruddha

Skill bank challenge 24 - बापूंच्या नजरस्पर्शावर एक छोटी गझल

आम्ही भाग्यवंत - Poem on Bapu

अनिरुद्ध राजा - Poem on Aniruddha

Digital Painting of Bapu

अनिरुद्धा तुझ्या प्रेमाची रे पिपासा कधी संपणार नाही - Poem

बापूंनी गिरवून घेतले आपत्ती व्यवस्थापनचे धडे -Poem on AADM

तुची रे सच्चिदानंद - Poem on Bapu

Artwork on Bapu - तुच तु सर्वत्र

तुझीच आता आस artwork

The Beloved Dad illustration

अनिरुद्ध भक्तीभाव चैतन्य कविता

अनिरुध्दाच्या भेटीची ओढ Artwork

तू आहेसच पण दिसत का नाहीस? - Poem on Bapu

हे देवाधिदेवा! - तुलसीपत्र -१५७७ Artwork

तुझ्यासाठी सर्व माझे माझ्यासाठी तुच रे - Mobile wallpaper

माझा बापू सारी भूमिका निभावतो - Poem on Bapu

Poem on Bapu- बापू तुझ्या नजरेत...

A sketch of Bapu by Atharvsinh Shukla

DAD's illustration by Parassinh Jadhav

तुला बघणं एक सोहळा - Poem on Bapu