Posts

My Dad Says....

Aniruddha Bapu

Namaskar

Photo editing

संवाद

Aniruddha Bapu Quotes - माझ्यासाठी तुम्ही सगळे फक्त माझी बाळं आहात

Aniruddha Bapu Quotes - देवाने आमच्या डोक्यावर हात ठेवला, ह्याचा अर्थ......

Aniruddha Bapu Quotes - जे काही कराल ते विचारपूर्वक करा....

Aniruddha Bapu Quotes - परमात्म्याचे वचन

Aniruddha Bapu Quotes - प्रपत्ती करणार्‍या प्रत्येकाच्या घरी ‘मी‘ येतो !........ -अनिरुद्ध

॥ जय जगदंब जाय दुर्गे ॥

Aniruddha Bapu Quotes - आदिमाता... आमची खरीखुरी आई आहे.

Aniruddha Bapu Quotes - त्रिविक्रमाची एकच इच्छा असते की,....

Aniruddha Bapu Quotes - ‘मातृविश्‍वास प्रार्थना‘ म्हणणार्‍या प्रत्येक श्रद्धावानासाठी...